Antananarivo 1920 vidéo rare by A.S ANDRY

Antananarivo 1920 vidéo rare by A.S ANDRY

Antananarivo 1920 vidéo rare by A.S ANDRY

Sarimihetsika hahitana ny fiainana teto Antananarivo manodidina ny taona 1920.

Toy izao izany Ambatonakanga, Antaninarenina, Analakely, Ambondrona, … 100 taona lasa.

Mba zarao aminay ny fahitanao hoe mandroso isika sa manao ahoana

Loharano: Cinememories

Feo: Gasikarako Telofangady

Montage: A.S. Andry

Aza hadinoina ny mizara raha sitrakao e!

Antananarivo 1920 vidéo rare by A.S ANDRY

Une courte présentation de A.S ANDRY

A.S. Andry

Artiste

  1. S. Andry : artista , mpanao sary paikafo amin ny hazo , hoditra , … A. S. Andry : Pyrograveur professionnel ou Pyrographe ( c est un outil basse tension , permettant la gravure sur de nombreux supports tel que le bois , cuir , … )

034 92 453 44

a.s.andrypaikafomalagasy@gmail.com